HTML5 Video自制视频播放器

轩陌

分类: 解决问题 5084 4

时间换算:

html5-video1

进度条与时间互换:

html5-video2 html5-video3

功能未完,效果图如下:

html5 vieo
DEMO展示

  • 32人 Love
  • 0人 Haha
  • 0人 Wow
  • 0人 Sad
  • 0人 Angry
HTML5 Video

作者简介: 轩陌

打赏

生命的意义在于折腾,一直努力成长中,期待梦想实现的那刻。

共 4 条评论关于 “HTML5 Video自制视频播放器”

Loading...