https://www.xuanmo.xin/1260.html

canvas简易画板

发布于 分类:

Html5 & CSS3案例

12 3088

路径移动部分代码:


  canvas.onmousedown = function(ev){
   ev = ev || window.event;
   _x = ev.clientX , _y = ev.clientY;
   // 路径开始
   cxt.beginPath();
   cxt.moveTo(_x - canvas.offsetLeft , _y - canvas.offsetTop);
   this.onmousemove = function(ev){
    ev = ev || window.event;
    x = ev.clientX , y = ev.clientY;
    // 路径移动
    cxt.lineTo(x - canvas.offsetLeft , y - canvas.offsetTop);
    cxt.stroke();
   }
   // 路径结束
   this.onmouseup = function(){
    this.onmousemove = null;
   }
  }
  clear.onclick = function(){
   cxt.clearRect(0,0,canvas.width,canvas.height);
  }

DEMO展示

Xuanmo

作者专栏:Xuanmo

一名前端爱好开发者,欢迎我们成为朋友!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

https://www.xuanmo.xin/wp-content/themes/xuan/expression.php
表情
贴图
表情加载中...

*

*

 • 徐永彬 北京市海淀区 联通

  回复

  你用的是ajax交互?

  • Xuanmo xuanmo 北京市 鹏博士长城宽带

   回复

   @徐永彬 交互用的都是wordpress的方法

 • 至尊宝 江苏省南京市 河海大学

  回复

  学长,你这个博客用的什么主题呀,,, /坏笑 /坏笑 /坏笑

 • 至尊宝 江苏省南京市 河海大学

  回复

  学长好,,, /吐舌头 /吐舌头 /吐舌头

 • Q QQ-85630782 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心

  回复

  学习带来乐趣,谢谢博主!

 • 孕妇护肤品 山西省晋中市 联通

  回复

  高端大气 网站很不错

 • x xmoz 北京市 鹏博士长城宽带

  回复

  很不错哦 /你懂的

已经没有了!

插入图片

上传进度:

1260 https://www.xuanmo.xin/wp-content/themes/xuan

点击添加图片